Bibliotheca Nordica bd. 6 (2014)

Lasse Mårtensson:
Skrivaren och förlagan
Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda

Tema for denne boka er et av hovedhåndskriftene til Snorres Edda, DG 11, ofte kalt Uppsala-Eddaen. Boka er blitt til som et resultat av forskningsprojektet “Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda? Studier i Codex Upsaliensis” (2008–2012), finansiert av Vetenskapsrådet og forankret ved Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet. Prosjektleder var professor Henrik Williams, og andre medarbeidere har i årenes løp vært Heimir Pálsson, Daniel Sävborg og Jonatan Pettersson. Til forskningsgruppa hørte også Maja Bäckvall, som forsket på DG 11 som doktorand, og det siste året også Veturliði Óskarsson.

ISBN 978-82-7099-747-3

332 s.