Bibliotheca Nordica bd. 5 (2012)

Karl G. Johansson & Rune Flaten (eds.)
Francia et Germania. Studies in Strengleikar and Ϸiðreks saga af Bern

Boka inneholder tolv artikler om henholdsvis Strengleikar og Ϸiðreks saga af Bern. Artiklene belyser forskjellige aspekter av manuskriptkulturen i middelalderen og er skrevet av forfattere med ulik bakgrunn. Introduksjonen av verdslig hofflitteratur oversatt fra tysk og fransk er et sentralt tema. Forholdet mellom tekst og bilde er tema i flere artikler, det samme er spørsmål som angår materialitet i forbindelse med hofflitteraturen. I tillegg behandler noen bidrag senere gjenbruk av hofflitteraturen i andre genrer i Skandinavia.

ISBN 978-82-7099-714-5

390 s.