Innhold – Bind 4

Forord

Tabula gratulatoria

Else

1 Kǫld eru kvenna ráð (1978)

2 Kvinnebiletet i nokre mellomaldergenrar. Eit opposisjonelt kvinnesyn? (1982)

3 Overgangen frå munnleg til skriftleg kultur – ei ulykke for kvinnene? (1983)

4 Heilagmann som sa sex. Lausavise nr. 7 etter Óláfr Haraldsson (1984)

5 Íslendingabók, Ættar tala og Konunga ævi (1984)

6 Forholdet mellom born og foreldre i det norrøne kjeldematerialet (1988)

7 Korleis endar eigentleg Vǫluspá? (1989)

8 Forholdet mellom gudar og jotnar i norrøn mytologi i lys av det mytologiske namnematerialet (1990)

9 Forholdet mellom myteinnhald og myteform (1991)

10 Heiðrún – den mjødmjølkande geita på Valhalls tak (1992)

11 Kvinner som vitne i norske og islandske lover i mellomalderen (1994)

12 The Perception of the Saamis and Their Religion in Old Norse sources (1996)

13 Korleis påverka kristninga og kyrkja kjønnsrollemønstera? (1996)

14 Kong Harald Hårfagre og samejenta Snøfrid. Samefolket sin plass i den norske rikssamlingsmyten (1997)

15 Androgyny as an Image of Chaos in Old Norse Mythology (1998)

16 Kvinnesynet og forståinga av biologisk arv i den norrøne kulturen (1998)

17 Austr sat in aldna. Giantesses and Female Powers in Vǫluspá (2002)

18 Snorri’s Portrayal of Women and their Literary Function (2004)

19 Kong Håkon Magnussons rettarbot for Hålogaland av 1313 og andre kjelder til kristninga av samane i mellomalderen (2006)

20 Oral or Scribal Variation in Vǫluspá. A Case Study in Old Norse Poetry (2008)

Publikasjonsopplysningar
Else Mundals vitskaplege produksjon
Register