Bibliotheca Nordica bd. 4 (2012)

Else Mundal
Fjǫld veit hon frœða
Utvalde arbeid

Redigert av Odd Einar Haugen, Bernt Øyvind Thorvaldsen og Jonas Wellendorf

Boka inneholder tjue utvalgte arbeider forfattet av Else Mundal i løpet av fire tiår. Boka ble utgitt som et hedersskrift i forbindelse med at Else Mundal gikk av som professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen ved utgangen av 2012. Denne samlingen viser at forskningen hennes favner uvanlig vidt: her finnes artikler på norsk og engelsk om kvinner, barn, samer, jotner, dikt, navn, historieskrivning, mytologi, lover, sagaer – og om geita Heiðrún. Boka inneholder også en fullstendig liste over Else Mundals publikasjoner fra 1972 og fram til 2012, et register og en Tabula gratulatoria.

Artiklene er skannet og typografert på nytt slik at de følger stilen i Bibliotheca Nordica, og på enkelte punkter er de også justert. I bibliografisk forstand er det dermed tale om en 2. utgave av samtlige artikler.

ISBN 978-82-7099-706-0

315 s.