Innhold – Bind 3

Innhold

Forord

Odd Einar Haugen og Åslaug Ommundsen: Nye blikk på homilieboka

Kirsten M. Berg: Homilieboka – for hvem og til hva?

Michael Gullick: Skriveren og kunstneren bak homilieboken

Bas Vlam: En kalligrafisk analyse av skriften i homilieboken

Ranveig Stokkeland: Skrivarproblemet i homilieboka

Åslaug Ommundsen: Homilieboka og dei liturgiske fragmenta

Gisela Attinger: Musikknotasjonen i antifonariefragmenter i Riksarkivet

Aidan Conti: Gammelt og nytt i homiliebokens prekenunivers

Olav Tveito: Wulfstan av York og norrøne homilier

Kristin B. Aavitsland: Visualisert didaktikk? Det talte og det malte ord i norsk middelalder

Kirsten M. Berg og Michael Gullick: Innhold og oppbygging av AM 619 4to

Illustrasjoner
English summaries
Ordliste

Register