Bibliotheca Nordica bd. 3 (2010)

Odd Einar Haugen og Åslaug Ommundsen (red.)
Vår eldste bok
Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka

Dette er en samling av nyskrevne artikler om Gammelnorsk homiliebok (AM 619 4to) med bidrag fra fagfolk i Finland, Norge og England. Foruten en bred innføring i homilieboka og bakgrunnen for den, blir spørsmålet om skrivere drøftet grundig – og det blir argumentert for at det trolig bare er én skriver bak homilieboka. Videre blir det lagt fram materiale som viser hvilke andre bøker denne skriveren var ansvarlig for. Denne delen av samlingen blir fulgt opp av en kalligrafisk studie av skriften i homilieboka. Artikkelsamlingen inneholder videre en diskusjon av prekentradisjonen rundt 1200 og påvirkningen på denne fra England, dessuten en analyse av forholdet mellom det tekstlige og det visuelle i kirkerommet.

Til slutt er det en gjennomgang av oppbyggingen av homilieboka i AM 619 4to, både i form av de enkelte leggene og de tekstene som inngår i disse. Videre er det en ordliste over paleografisk, kodikologisk og liturgisk terminologi.

ISBN 978-82-7099-589-9

315 s.