Bibliotheca Nordica bd. 2 (2009)

Jonas Wellendorf
Kristelig visionslitteratur i norrøn tradition

Denne monografien er den første samlede fremstilling av de norrøne visjonene. Visjonslitteratur var en sjanger i middelalderens Europa som handlet om folk som vendte tilbake fra det hinsidige for å fortelle om sine egne opplevelser – til skrekk og advarsel, men også for å more og underholde. I denne boka har forfatteren studert grunntekster innenfor denne sjangeren, sjangerens særtrekk og hvilke forestillinger norrøne menn og kvinner gjorde seg om tilværelsen etter døden. Blant de omtalte visjonene er Páls leizla, Furseus leizla, Drychthelms leizla, Duggals leizla, Gundelinus leizla, Rannveigar leizla og flere mindre visjoner hos Gregor den store.

Boka er en revidert versjon av forfatterens PhD-avhandling med samme tittel, fra Universitetet i Bergen 2007.

ISBN 978-82-7099-556-1

437 s.