Bibliotheca Nordica bd. 1 (2009)

Karl G. Johansson & Maria Arvidsson (red.)
Barlaam i nord. Legenden om Barlaam och Josaphat i den nordiska medeltidslitteraturen

Boka inneholder en samling nyskrevne artikler om de nordiske versjonene av legenden om Barlaam og Josaphat. Med bidrag fra norske, svenske og tyske forskere gir boka en bred presentasjon av forskningen omkring de nordiske versjonene og deres bakgrunn. De ulike nordiske versjonene presenteres i en oversiktsartikkel. Dessuten beskrives de overleverte håndskriftene. De fleste artiklene diskuterer spørsmål knyttet til den norrøne Barlaams saga ok Josaphats, men også den svenske oversettelsen blir trukket inn. I tillegg presenteres bilder basert på legenden med fokus på fabelen om enhjørningen.

ISBN 978-82-7099-519-6

207 s.