Innhold – Bind 1

1 Förord

2 De nordiske versjonene av Barlaam-legenden
Odd Einar Haugen og Karl G. Johansson

3 Barlaams ok Josaphats saga i det norske litterære miljøet
Magnus Rindal

4 Forteljingane i forteljinga. Interpolasjonane i
Barlaams ok Josaphats saga
Odd Einar Haugen

5 Kung Avennir i Barlaams ok Josaphats saga
– en hövisk härskare?
Vera Johanterwage

6 Grundkedelig og lidet norsk? Om forholdet mellem
Barlaams ok Josaphats saga og Kongespejlet
Jens Eike Schnall

7 Fra tekst til bilde. Ikonografisk transformasjon av enhjørning-
fabelen fra Barlaam-legenden i nordeuropeisk middelalder
Kristin Bliksrud Aavitsland

8 Den fornsvenska översättningen av legenden om
Barlaam och Josaphat i Holm A 49
Maria Arvidsson

9 Illustrationsförteckning

10 Litteratur och källor

11 Om författarna

12 Register