Innhold – Bind 1

Förord

De nordiske versjonene av Barlaam-legenden
Odd Einar Haugen og Karl G. Johansson

Barlaams ok Josaphats saga i det norske litterære miljøet
Magnus Rindal

Forteljingane i forteljinga. Interpolasjonane i
Barlaams ok Josaphats saga
Odd Einar Haugen

Kung Avennir i Barlaams ok Josaphats saga
– en hövisk härskare?
Vera Johanterwage

Grundkedelig og lidet norsk? Om forholdet mellem
Barlaams ok Josaphats saga og Kongespejlet
Jens Eike Schnall

Fra tekst til bilde. Ikonografisk transformasjon av enhjørning-
fabelen fra Barlaam-legenden i nordeuropeisk middelalder
Kristin Bliksrud Aavitsland

Den fornsvenska översättningen av legenden om
Barlaam och Josaphat i Holm A 49
Maria Arvidsson

Illustrationsförteckning
Litteratur och källor
Om författarna
Register