Innhold – Bind 9

1 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Bogens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 Terminologi og notationspraksis . . . . . . . . . . . . . 14

2 Det metodiske grundlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1 Opmærkningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Tilvejebringelsen af det annoterede korpus . . . . . . . 22
2.3 Excerpering på basis af opmærket materiale . . . . . . . 25
2.4 Tekstproduktion på basis af opmærket materiale . . . . 25
2.5 De analytiske niveauer og arbejdet med dem . . . . . . 26

3 Jón Egilsson – manden og skriveren . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1 Jón Egilssons produktion . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Personen Jón Egilsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3 Tidligere forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4 Palæografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.1 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.2 Simple og modificerede alfabetiske tegn . . . . . . . . . 55
4.3 Ligaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.4 Abbreviaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.5 Interpunktionstegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5 Ortografi og fonologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.1 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.2 Brugen af accentstreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.3 Fortisvokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.4 Infortisvokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.5 Konsonanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6 Morfologi og orddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.1 Indledende bemærkninger . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.2 Substantiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.3 Adjektiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
6.4 Pronomener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6.5 Numeralier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
6.6 Verber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
6.7 Præpositioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.8 Adverbier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
6.9 Konjunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

7 Leksikalske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
7.1 Indledende bemærkninger . . . . . . . . . . . . . . . . 231
7.2 Ugedagenes betegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
7.3 Afvigende brug af funktionsord . . . . . . . . . . . . . 233
7.4 Låneord behandlet af Veturliði Óskarsson (2003) . . . . 234
7.5 Andre ord og ordformer . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

8 Syntaktiske forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
8.1 Afvigende kasusbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
8.2 Kongruensfejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

9 Jón Egilssons skrift og sprog – en sammenfatning . . . . . . 245
9.1 Jón Egilsson og samtidige islandske skrivere . . . . . . 245
9.2 Variation i Jón Egilssons materiale . . . . . . . . . . . 258

10 Konklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

11 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Bilag 1: Skriftprøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Bilag 2: Refleksivformantens manifestation . . . . . . . . . . . . 281

Tabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Figurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295